Premissdrivaren

Lite om mycket

31% av totalen saknas i en SvD-statistik

Publicerad 2017-06-25 04:51:44 i Politik,

Den 27:e maj publicerades i SvD:s papperstidning en artikel med rubriken "Hjärtefrågan håller på att dö för Miljöpartiet". Artikeln finns också på webben, med datumet den 26:e maj och där med rubriken "Miljöpartiets nya strategi – ett paniksamtal till 112". Men i papperstidningen fanns en bild med statistik för alla riksdagspartierna och den bilden är på webben beskuren så att enbart siffrorna för Miljöpartiet syns.
 
Så här ser illustrationen ut på SvD:s sajt:

Enligt artikeln     både på webben och i papperstidningen     så poängteras att Miljöpartiet enligt Sifo:s mätningar hade 55% av väljarnas förtroende som "bästa miljö- och klimatparti" i juni 2014 och att de i detta avseende har rasat ner till 19% i april 2017. Detta är artikelns huvudpåstående både på webben och i papperstidningen. Så, om den artikeln skall vara trovärdig så bör just det kärnpåståendet inte vara behäftad med någon som helst brist i faktabelägget.
 
Men... enligt vad jag kan utläsa av illustrationen i papperstidningen     som tyvärr inte går att utläsa ur webbillustrationen     så finns det anledning att ifrågasätta om artikelns kärnpåstående verkligen överensstämmer med fakta.
 
Så här ser illustrationen ut i papperstidningen:

Där ser vi de motsvarande siffrorna för alla riksdagspartierna. Den informationen ger oss en möjlighet att kritiskt kontrollräkna hur siffrorna addar upp till totalen av de utfrågade väljarna. Låt oss börja med siffrorna för juni 2014. Vi adderar de uppgivna procentsiffrorna: 10 (för S) + 55 (för MP) + 5 (för V) + 9 (för M) + 3 (för L) + 12 (för C) + 1 (för KD) + 4 (för SD).
Om vi lägger ihop dessa siffror så noggrant vi kan, så får vi summan 99. Och 99 procent ligger ju nära totalen på 100 procent. Den procent som skiljer beror troligen på avrundningar, men kanske också på den oredovisade kategorin "Övriga", och/eller på uteblivna svar eller "Vet ej"-svar eller kanske även "Inget"-svar från väljare som anser att inga partier alls har en trovärdig miljöpolitik. Så, det kontrollresultatet verkar rimligt, i sig, eftersom det ligger nära totalen på 100 procent.
 
Låt oss nu också räkna på de uppgivna siffrorna för april 2017. Vi adderar då: 9 (för S) + 19 (för MP) + 4 (för V) + 6 (för M) + 1 (för L) + 23 (för C) + 1 (för KD) + 5 (för SD). Lägger vi ihop dessa siffror lika noggrant så får vi summan 68. Och 68 procent ligger ju inte alls nära totalen på 100 procent. Skillnaden är 32 procent, vilket utgör nära en tredjedel av totalen. Och det kan omöjligt förklaras genom avrundningar. Det skulle teoretiskt sett kunna förklaras av en ökning i kategorin "Övriga" eller i antalet personer som låter bli att svara, eller svarar "Vet ej" eller uppger att de inte har fötroende för något parti alls i miljöfrågor.
Men, en sådan förskjutning av svaren skulle ju vara sensationell. Så om det vore förklaringen borde det framgå ur artikeln. Det finns dock inte ett ord att läsa om det, vare sig på webben eller i papperstidningen.
Skillnaden mellan 99 och 68 är 31. Var har 31% av väljarrösterna tagit vägen?
 
Vart tog 31% av totalen vägen?
Här finns det nu gott om utrymme för gissningar och spekulationer. Kanske är det något fel i grafiken? Eller kanske kan det vara så att någon svarskategori har tillkommit i 2017 års undersökning som inte fanns med år 2014? Och kanske är det isåfall så att artikelskribenten har missat den förändringen i statistikframtagningen?
 
Jag vet inte svaret på dessa frågor. Men jag är en nyfiken läsare. Därför skickade jag ett mejl till artikelförfattaren den 5:e juni och påpekade att: "I grafiken som illustrerar artikeln i papperstidningen så är det något som är knas med siffrorna." Jag redovisar uträkningarna för honom, och frågar: "Vad var det som blev fel?"
Jag har hittills inte fått något svar på det mejlet, och det kan säkert bero på att artikelförfattaren är stressad denna sommarmånad och inte har hunnit beta av mejlen i inkorgen. Jag har inte försökt att få kontakt med den grafikansvarige personen och inte heller med någon annan person i SvD-sfären. Jag har däremot tagit en titt på Sifo:s sajt, men har där inte hittat den statistik som SvD-artikeln handlar om. Jag tror inte att den statistiken finns där, eftersom jag tycker det verkar som om större delen av Sifo:s olika undersökningar inte publiceras där.
 
Hur opålitligt är kärnpåståendet?
Kärnpåståendet, att MP rasat från 55% till 19% i det uppmätta förtroendet känns inte alls trovärdigt, eftersom en statistik där 31% av totalen har försvunnit framstår som rubbad. Följdfrågan blir då hur opålitligt kärnpåståendet kan tänkas vara.
 
Om de 31 försvunna procenten beror på att den färskare undersökningen har någon slags slask-kategori bland svaren som det inte fanns någon motsvarighet till i den första undersökningen, så kan kärnpåståendet i artikeln tänkas vara mycket missvisande. Om förklaringen skulle vara att 31% av de väljare som i ämnesfrågan har högst förtroende för Miljöpartiet allihopa har hamnat i en oredovisad slask-kategori medan de kvarhåller uppfattningen att Miljöpartiet ändå är det bästa partiet, så är minskningen bara 5%, från 55 till 50 (eftersom 31+19=50). Men, det känns inte troligt att det är så, särskilt inte med tanke på ökningen för C, som verkar vara säker i sig, och som i själva verket kan vara ännu större om de 31 försvunna procenten skall fördelas mellan alla partierna.
Så... jag har nu även räknat på hur en fördelning av de 31 försvunna procenten skulle kunna tänkas se ut, ifall vi förutsätter möjligheten att de kanske kan fördelas extrapoleringsmässigt utifrån de inbördes relationerna i den senaste mätningen.
 
Alltså... så här blir det då, för Miljöpartiets del: (19 x 100) : 68 = 27,941176. Och det avrundar jag till 28. Med den förutsättningen är raset för Miljöpartiet från 55 till 28 istället för från 55 till bara 19. Det är fortfarande ett mycket stort ras, men inte alls lika stort som det som påstås i artikeln.
 
Men... vi vet inte vad det är som har blivit knas och vi vet inte hur mycket kärnpåståendet i artikeln kan tänkas avvika från fakta. Så, slutsatsen får så här långt bara bli att vi konstaterar att kärnpåståendet i artikeln inte är trovärdigt.
 
Vill du kontrollera hur webbartikeln ser ut, så har du länken här:
https://www.svd.se/miljopartiets-nya-strategi--ett-paniksamtal-till-112/av/goran-eriksson
 
Den icke-trovärdiga SvD-artikeln skrevs av SvD:s politiske kommentator Göran Eriksson och både på webben och i papperstidningen uppges Kalle Källström som ansvarig för grafiken.

 
 
 

Talibaner och socialliberaler

Publicerad 2016-02-02 07:27:37 i Politik,

Talibaner och socialliberaler har mycket gemensamt. De vill alla begränsa din frihet att producera, konsumera och avtalsförhandla fritt. De vill krossa din egendomsrätt och förstöra din yttrandefrihet. Denna iver efter att begränsa din frihet delar de med marxister, nationalsocialister, socialdemokrater och konservativa. Alla dessa åsiktsinnehavare är överens med varandra om att de vill att du skall vara en slav.
 

Det enda de inte är överens om är i exakt hur stor grad din frihet skall inskränkas och i exakt vilka avseenden så skall ske. Det finns en enorm mängd regleringar, förbud, påbud, restriktioner, skatter och avgifter som de vill snärja dig med. Dina frihetsbegränsningar är redan oöverskådligt många, och talibanerna och socialliberalerna vill belasta dig med än fler.
 
Alla miljöpartister och nästan alla moderater vill också hjälpa till med att kväva dig långsamt. De respekterar inte dina rättigheter. De är hjärtligt överens med varandra om att du inte skall få vara en fri människa.
 
Så, nu vet du det.
 
 

Goda helger alla marxister, islamister och rasister!

Publicerad 2015-12-24 12:12:53 i Politik,

Ja, jag önskar härmed alla marxister, islamister och rasister God Jul och Gott Nytt år. För ni är ju trots allt människor ni också. Problemet är bara att ni så lätt glömmer bort, eller ignorerar, nonchalerar, negligerar, förtränger, förnekar eller rent av vetskapsvägrar det faktum att vi alla är människor och att vi alla i enlighet med vår mänskliga natur har de samma grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.
 

Självklart önskar jag också alla normala människor allt gott. Lev väl! Ät chocklad och gris och annat gott. Drick glögg eller Pepsi Cola eller vadhelst ni vill.
 
 

Om

Min profilbild

Filip Björner

Spärrvakt i tunnelbanan i Storstaden. Objektivist.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela