Premissdrivaren

Lite om mycket

Talibaner och socialliberaler

Publicerad 2016-02-02 07:27:37 i Politik,

Talibaner och socialliberaler har mycket gemensamt. De vill alla begränsa din frihet att producera, konsumera och avtalsförhandla fritt. De vill krossa din egendomsrätt och förstöra din yttrandefrihet. Denna iver efter att begränsa din frihet delar de med marxister, nationalsocialister, socialdemokrater och konservativa. Alla dessa åsiktsinnehavare är överens med varandra om att de vill att du skall vara en slav.
 

Det enda de inte är överens om är i exakt hur stor grad din frihet skall inskränkas och i exakt vilka avseenden så skall ske. Det finns en enorm mängd regleringar, förbud, påbud, restriktioner, skatter och avgifter som de vill snärja dig med. Dina frihetsbegränsningar är redan oöverskådligt många, och talibanerna och socialliberalerna vill belasta dig med än fler.
 
Alla miljöpartister och nästan alla moderater vill också hjälpa till med att kväva dig långsamt. De respekterar inte dina rättigheter. De är hjärtligt överens med varandra om att du inte skall få vara en fri människa.
 
Så, nu vet du det.
 
 

Goda helger alla marxister, islamister och rasister!

Publicerad 2015-12-24 12:12:53 i Politik,

Ja, jag önskar härmed alla marxister, islamister och rasister God Jul och Gott Nytt år. För ni är ju trots allt människor ni också. Problemet är bara att ni så lätt glömmer bort, eller ignorerar, nonchalerar, negligerar, förtränger, förnekar eller rent av vetskapsvägrar det faktum att vi alla är människor och att vi alla i enlighet med vår mänskliga natur har de samma grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna.
 

Självklart önskar jag också alla normala människor allt gott. Lev väl! Ät chocklad och gris och annat gott. Drick glögg eller Pepsi Cola eller vadhelst ni vill.
 
 

Annie Lööf visar civilkurage igen

Publicerad 2015-12-09 06:05:00 i Politik,

Förutom under de månader då Decemberöverenskommelsen lamslog oppositionen har Annie Lööf genomgående varit en modig och frispråkig politiker, som haft vett att följa sitt hjärta. Nu gör hon det igen, när hon som den enda ledaren i riksdagen föreslår en sänkning av standarden för flyktingar.
Nu är det bara partiledarna för V och C som anser att invandringen inte bör begränsas, och Annie Lööf är den enda av dem som har vett att också vilja minska slöseriet.
Det är viktigt att vi kommer ihåg att invandringen i sig inte kostar Sverige ett enda öre. För invandrarna betalar ju själva sina resor hit. Det som kostar är våldsstaten (också kallad "välfärds"-staten) inkl. regleringarna.
 

 
Som centerpartist känner jag mig stolt över att partiledaren har civilkurage. Men jag är för den sakens skull inte enig med henne i sak. Det finns två huvudproblem med migrationspolitiken som bör åtgärdas. Det ena är våldsstatens kostnader. Det andra problemet är islamismens hot mot kvinnofriden och de mänskliga rättigheterna i Sverige. (Jag tar inte upp några detaljer kring den problematiken i detta inlägg, utan förutsätter här att problemet är bekant.)
 
Kostnadsproblemets lösning
Kostnadsproblemet bör lösas genom att alla invandrare beviljas arbetstillstånd samtidigt som de beviljas uppehållstillstånd och att de inte får några som helst offentliga bidrag. Istället för att de skall bo på dyra asylboenden i Sverige bör immigranter utan EU-medborgarskap få söka visum till Sverige via våra ambassader och konsulat, och själva förhandsbetala ansökningsprocessens alla kostnader. Det kostar inte Sverige ett enda öre, och alla nytillkomna invandrare är då fria att ta hand om sig själva från den första dagen de anländer till vårt land.
 
Islamismhotets lösning
Inga personer bör beviljas visum till Sverige om de inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Som en del av visumförfarandet bör den sökande fylla i enkäter och dokumentärt intervjuas om hen har värderingar som strider mot de mänskliga rättigheterna. Exempelvis bör ingen person beviljas visum till Sverige som anser att religionskonvertering skall vara förbjudet eller som anser att religionskonvertering på något som helst sätt bör bestraffas. En lång lista med värderingskartläggande frågor bör tas fram, varav jag här bara kan ge några få exempel.
En visumansökare bör utfrågas om hens inställning till kvinnofrid, med en lång rad specifika frågor om det ämnet, samt om hens inställning till yttrandefrihet med flera konkreta följdfrågor. I synnerhet bör ingen få visum som överhuvudtaget ogillar blasfemirätten. Allas rätt att teckna nidbilder av profeter bör fastslås som en helig princip för svensk rättsskipning. Allas rätt att tala nedlåtande om religion, om religiös klädsel och religiösa seder, likaså. Allas rätt att äta griskött etc. Personer som inte tolererar dessa rättigheter bör inte få sätta sin fot i Sverige.
Personer som på dessa grunder har beviljats visum till Sverige bör utvisas om de ertappas med att förespråka kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det bör även gälla personer som har beviljats svenskt medborgarskap, som då bör förlora medborgarskapet och utvisas.
 
Falsk dikotomi
I svensk politik råder en falsk dikotomi mellan främlingsfientlighet å ena sidan och slöseri, förtryck och våldstolerans å den andra sidan. Ett riksdagsparti företräder konsekvent en främlingsfientlig linje, medan de övriga företräder slöseri, regleringsförtryck och våldstolerans. Båda alternativen är irrationella.
För att slå hål på den falska dikotomin måste vi inse att invandring -- inkl. massinvandring -- är helt okej, förutsatt att den får pågå utan slöseri, regleringsförtryck och våldstolerans.
Det finns tyvärr inte ett enda riksdagsparti som idag har en rationell migrationspolitik, men Annie Lööfs förslag att sänka standarden för flyktingar är ett litet välbehövligt steg på vägen att bekämpa slöseriet. Förhoppningsvis får hon gehör för den principen.
 
Det är farligt att negligera hotet från islamismen. Det är omoraliskt och idiotiskt att slösa skattepengar på migrationspolitiken. Det är idiotiskt, kränkande, dyrt och onödigt att försvåra för invandrare på arbetsmarknaden. Invandring, inkl. massinvandring, är helt okej.
 
 

Om

Min profilbild

Filip Björner

Spärrvakt i tunnelbanan i Storstaden. Objektivist.

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela